Historia obiektu

Aby jeszcze bardziej zachęcić Państwa do odwiedzenia naszego lokalu, pragniemy przedstawić wspaniałą historię budynku opartą na wspomnieniach, ciekawostkach oraz legendach przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
 
Budynek ten powstał w latach 1850-1875. Była to najbardziej wzniosła budowla na terenie całego Siekierczyna - wówczas noszącego nazwę  Geibsdorfu.
 
Od początku swego istnienia lokal ten  skierowany był do wielbicieli pysznej, domowej kuchni i ludzi kochających dobrą zabawę. Jego pierwszy niemiecki właściciel nadał mu nazwę „Gasthof zum Prinz Regent” – Gospoda pod księciem regentem, oddając tym samym cześć księciu Wilhelmowi – ówczesnemu władcy Królestwa Prus, pełniącego obowiązki głowy Państwa w zastępstwie chorego ojca Fryderyka Wilhelma IV. Stad  „regent” – pełniący władzę w czyimś imieniu.
 
 
W późniejszych latach (1861-1888) Książę Wilhelm piastował stanowisko cesarza zjednoczonych w 1871 roku Niemiec. Zafascynowanie mieszkańców Siekierczyna Księciem, poparte  jest także innymi archiwalnymi dokumentami. Drzewo zasadzone przy bramach kościoła w Siekierczynie nazwane zostało  „Eiche Wilhelm” - dąb Wilhelma, a kopalnia założona w 1872 roku nosiła nazwę „Keizer Wilhelm Grube” – kopalnia cesarza Wilhelma.
 
Gospoda cieszyła się tak wielką popularnością, że we wrześniu 1928 roku gościł tu ówczesny prezydent Niemiec  - Paul von Hindenburg. Wspomnienia niektórych mieszkańców Siekierczyna opowiadają o wielkich manewrach wojskowych Reichswehry - armii niemieckiej, odradzającej się po klęsce w I wojnie światowej -  które prowadzone były na terenach pomiędzy Nysą Łużycką a Kwisą. Najważniejsza osoba ówczesnych Niemiec wybrała to miejsce, jako doskonały punkt obserwacyjny manewrów. Po zakończeniu ćwiczeń, naprzeciw znanej nam gospody, a dokładniej w miejscu dzisiejszego stadionu drużyny piłkarskiej „LZS Zaręba”, utworzono obozy dla żołnierzy Reichswehry, a Generałowie armii wraz z prezydentem wzięli udział w Raucie – balu.
 
Mieszkańcy Siekierczyna wspominają prezydenta jako inteligentnego, poważnego, ale przy tym uczuciowego mężczyznę. Dowodem jego wrażliwości jest historia opowiedziana przez mieszkankę Siekierczyna, która po odczytaniu na Raucie swojego wiersza, dedykowanego prezydentowi, tak poruszyła głowę państwa, że ten uniósł ją na rękach, dziękując za piękną sztukę. Nie co dzień głowa państwa gości w restauracji, okazując przy tym serdeczność i wdzięczność wobec tutejszych mieszkańców, pozostawiając tak ciepłe wspomnienia.
Wracając do historii, właścicielami restauracji do 1934 roku była rodzina Niederleinów. Po tym czasie, w latach 1934 - 1945 lokal był własnością państwa Elzy i Karola Kube.
 
Za ciekawostkę można przyjąć fakt, że dzisiejszy właściciel nazwał swoich synów imionami poprzednich właścicieli, nazywając starszego syna - ,,Karol", a młodszego - ,,Jakub (Kuba)”. 
   
Po zakończeniu II wojny światowej budynek pod nazwą ,,Gospoda Górnicza” należał do kopalni węgla brunatnego ,,Lubań - Kuławsk", której dyrekcja mieściła się w sąsiedniej wsi - Zaręba. Odbywały się tu wielkie uroczystości barbórkowe z okazji ,,Święta Górnika", na której bawili się górnicy z okolicznych kopalni . 
 
Po zamknięciu kopalni ,,Lubań" w 1958 roku gospoda przeszła na własność Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska" zmieniając nazwę na restaurację ,,Pod Kasztanem", cieszącą się dużą popularnością wśród mieszkańców. W utworzeniu nazwy istotną rolę grały drzewa kasztanowe znajdujące się  przy wejściu frontowym do restauracji.
 
Dzisiejszy właściciel Małgorzata Hodowana pozostał przy tej nazwie, a rosnące drzewa pomnożył
 
Tak w skrócie przedstawia się przeszłość tego cudownego miejsca, ale to już za nami... 
 
Razem stwórzmy historię dla kolejnych pokoleń! :)
 

Dane kontaktowe

Siekierczyn 275

59-818 Siekierczyn

Tel. 693 927 350